Koer.ee kasutajate blogid


jaan 24
2013

Uuring koerte transporti​mise vallas

Kirjutas: kristo.vaher

Kategoorias: kutsikad , koerad

kristo.vaher
Lp Koeraomanik

Palume Teil osaleda TKTK Kõrgkooli projekti raames läbiviidavas küsitluses, mille eesmärk on välja selgitada hetkeolukord koerte transportimise vallas. Küsimuste tulemsutest tehakse analüüse koerte turvavarustuse kasutamise kohta Eestis.

Täites järgneva küsimustiku, annate meile võimaluse hinnata hetkeolukorda koerte transportimise maastikul ning pöörata selle arendamisel rohkem tähelepanu Teile olulistele teemadele. Teie poolt antud vastused aitavad meid edasise tegevuse planeerimisel, võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel. Sisekaitseakadeemia, erinevad ühingud ja asutused on märkinud uuringu vajalikkust.

Ankeedi täitmine on anonüümne. Väga oodatud on vabas vormis kommentaarid, kuna need annavad Teie arvamustest ja soovidest veelgi parema ülevaate.

Ankeet koosneb 27-st küsimusest ning küsimustele vastamiseks kulub keskmiselt 7 minutit. Antud uuring on mõeldud eelkõige koeraomanikele, kellel on vajadus transportida koera.Loodame, et leiate aja oma arvamuse avaldamiseks enne 28.02.2013. Oma arvamust saate avaldada, vastates veebiankeedile aadressil:

http://limesurvey.sisekaitse.ee/index.php?sid=38876&lang=et

Küsitluse tulemustest antakse tagasiside, soovi avaldanud koerteomanikele, kevadel.Kontaktisik küsitlusega seotud teemade korral on Kristo Vaher.

Ette tänadesKristo Vaher

vaher.kristo@gmail.com