Diegeli jäljeseminar

See siin on üks toortõlge soomekeelsest algmaterjalist. Jälg on üks töömahukamaid dressuurialasid ning selle õpetamiseks loomulikult erinevaid viise. Alljärgnev on üks paljudest meetoditest, mida tutvustas hr. Diegel on Soomes läbiviidud seminaril.

Koer teeb ümbritsevaga tutvust nina abil, inimesele on tähtsam nägemine - sündides on kutsikas pime ja kõrvad on suletud, ema nisa leitakse üles nina abil. Samal ajal õpib kutsikas oma tahtmise saavutamise eesmärgil võitlema. Kutsika peaks võtma healt emalt - ilma hea emakoerata ei tule head töökoera. Emal peab olema hea närvisüsteem, hea instinktide tase ja selge pea. Kasvatamine peaks olema tõu parandamine.

 

14 päeva järel algab kiindumine, sellest east alates on vead ja head mõjutused püsivad ning neid ei saa õpetamisega korvata. Emakoera ja kasvataja mõjutusvõimalused kestavad tavaliselt 8 elunädalani.

Enne 8 elunädalat on tähtsaimad instinktialad toiduhankimisinstinkt ja saagiinstinkt. Kasvataja peab kutsika saagiinstinkti ja toiduhankimisinstinkti arendama vedades toitu mõõda maad. Algusest peale tuleb hoolitseda selle eest, et kutsikas pingutaks millegi saavutamise nimel - midagi ei saa niisama.

Viie nädala vanuselt võib erinevusi kutsikate kvaliteedis maojälje abil kindlaks teha. Kutsikat harjutatakse juba pesas müraga, piitsaplaksudega, laskudega. Kaheksa nädala vanuselt tuleb kutsikale uus karjajuht, omaniku vahetus.

14 päevast kolmanda elukuuni arendatakse karja tugevust, kutsikas ei tohi armastada palli enam kui karjajuhti, Karja juht annab kutsikale süüa, mitte pere muud liikmed.

Kolme kuu vanuselt alustatakse intensiivsemalt jäljeinstinkti arendamist. Kutsikas peab aru saama, et ta peab koerajuhti jäljel juhtima, mitte nii, et koerajuht juhib jäljel koera. Madala ninaga, kõnnitempos, samm sammult peab ta jälge lugema, mitte ainult jäljel liikuma.
Alustatakse küntud põllul. Jälje algus tehakse lihatükkidega, mis peavad olema nii suured, et kutsikas suudaks need närimata alla neelata (Diegel ise soovitab linnumagu, mis ei ole nii tugeva lõhnaga, kuid maitseb koerale hästi). Tehakse umbes 20 meetri pikkune jälg, millel on igal sammul lihatükk. Sammud peavad algusest peale olema normaalsed, ühtlaselt tehtud, mitte tugevdatud ega üksteise järel tehtud nagu kanal. Maiuspalad pannakse sammu keskkohta, samme ei tugevdata, maiuspalu ei peideta ja nende peale ei astuta.

Koer peab töötama jäljel samm sammult, ühe lihatüki juurest teise juurde, mitte 1-3 vaid 1,2,3 jne... Kui koer üritab minna 1-7, takistatakse teda. Toit jaotatakse jäljele, jälje lõpus ei ole preemiana mingit suuremat toidukogust. Kogemusele toetudes, kui jälje lõpus on preemia, kas toit või näiteks motiveerimisese, õpib koer kiiresti jälje lõppu pürgima. Nii õpetatakse koerale, et jälje lõpp on harjutuse kulminatsioon ning koer hakkab jäljel tugevasti tirima.

Sellest või hiljem tekkida probleem, kui koer kiirusest tulenevalt teeb nurkadel ja esemete juures vigu. Kiirustamise eest karistamine oleks koera suhtes vale, kuna ta ei saa ilmselt aru mille eest teda karistatakse, vaid arvab et on jäljetöös teinud mingi vea, pakub ta ilmselt asemele mingit halvemat käitumisviisi ning nii juhtudes satutakse vihma käest räästa alla.
Sirgeid tehakse põllule ka põiki, diagonaalselt üle vagude, jälg lõppeb mitte reeglipäraselt kas põllu keskel, ääre kohal jne. - mitte mingil juhul alati nii nagu katsetel.

Jälge pikendatakse vastavalt arengule

Kui koer oskab töötada sirgetel, hakatakse tegema serpentiine, ehk looklevaid jälgi. Kümnendast elukuust alates tehakse jälge neli korda nädalas, üks toidukord päevas saadakse jäljel töötamise abil. Jäljetöö tingimustele ei tohiks pöörata liiga suurt tähelepanu, vaid harjutatakse kõikvõimalike ilmastikutingimustega. Ainult jääs ja lumes teid ning paduvihma tuleks vältida.

Kutsikat, keda õpetatakse alles esimesi kordi jäljel töötama, juhitakse käega sammudest maiuspalade otsimisel. Kutsikas on tavalise kaelarihma ja rihmaga. Vasak käsi hoiab rihma pingul, et näljane kutsikas ei tormaks ringi vaid püsiks jäljel, millel leidub maiuspalu. Koerajuhilt nõutakse töötamisel suurt rahulikkust, kuna väike kutsikas on sageli rohkem innukas kui tark ja koerajuhi jutuvada vaid halvendab asja. Rahulik käsklus “jälg”, mille järel lastakse koer pingul rihma otsas esimesele sammule, samal ajal ka käega jälge näidates. Kui koer üritab jäljelt ära minna, juhitakse ta ettevaatlikult tagasi. Nii jätkatakse kuni koer on ajanud umbes 20 jälge ning teab juba, milles on asi.

Tehakse sirge üle põllu, tuuakse koer jäljele nagu ennegi ning lastakse tal endal otsustada, kuidas ta peab jäljel töötama. Kui koer juhib koerajuhti valesti ning viib peremehe jäljelt eemale kaks koerapikkust (koerajuht järgneb midagi ütlemata) ja kui ta ei pöördu iseseisvalt tagasi jäljele, võetakse koer kaenlasse, viiakse autosse ja minnakse koju näljasena. Järgneb esimana looduslik sundus, sest nälg näpistab ja tunne on ebameeldiv.

Umbes 15 jälge on see tase, mil koer on jäljetöö mehhanismist aru saanud. Koerale ei anta toitu enne, kui ta seda järgmine kord jäljele minnes leiab. Koer tahab süüa ja harmooniat suhetes omanikuga: kui töötan jäljel õieti, leian toitu ja säilitan harmoonia. Koerale antakse sellel etapil toitu ainult jäljel.

Jäljeajamisinstinkt on süstemaatiline edasiminek samm sammult. Sama korratakse serpentiinjäljel. Kui koer oskab samm sammult töötada, vähendatakse toitu ning pannakse jäljele eri pikkusega vahedega. Kui jälg on lõppenud järgneb tohutu rõõmustamine koos koerajuhiga õnnestunud töö üle. Ka vähem õnnestunud töö eest peab koerajuht meeles pidama koera premeerimist temaga mängides.

Väike kutsikas võib mööda jälge tagasi tulla, kui ta sinna tõelise jälje lõppedes omaalgatuslikult soovib. Jäljel töötamise ajal ei tohi ta mööda jälge tagasi minna. Koerajuht peab jäljel töötamise ajal ka ise üles näitama samasugust huvi tehtavast jäljest.

Kui kutsikas nelja kuu vanusena ei aja jälge, antakse üks päeva söögikordadest jäljel. Kutsikas õpib pärast mõnda jälge, milles on küsimus. Kui tema oskused täienevad, hakatakse talt nõudma tööd, millele järgneb toidupreemia. Kui koer päris esimeste harjutuste järel kaotab jälje või teeb vigu, peatub koerajuht midagi tegemata, lastes koeral enesel probleem lahendada. Kui oskusi on tulnud enam, minnakse koera järel paar koerapikkust ja kui koer juhib endiselt vales suunas, tõmme kaelarihmast ning oodatakse, et kutsikas ise probleemi lahendaks: stress, parandus ja harmoonia.

Koer peab õppima eristama stressi rahust (erinevus peab olema selge) näiteks sel moel, et kui koer teeb õieti, on rihm vabalt, viga tehes on terav tõmme rihmast selgeks märguandeks. Koer õpib vältima stressi ja tegema õieti.

Kui koer ei taha enam...

Siinkohal peab olema oskuslik. Algul on harjutamine instinktide baasil olnud tore ja heal instinktitasemel olev koer kannatab käsitlemist, kuid kui instinktitase langeb, ei taha ta enam. Koerale tuleb selgeks teha, et kuigi see ei huvita, tuleb rahu ja eesmärgi saavutamiseks midagi teha - ta peab muutuma aktiivseks. Sundus või muud õpetusviga, mis on viinud soovimatuseni, on parandatav vaid sundust kasutades. Koerale näidatakse, et kui teed õigeid otsuseid, säilib ka rahu ja lõpuks jõutakse etapini, kus koer harmoonia saavutamiseks teeb õigeid otsuseid (koera ei aita üldsegi see, et talle tuntakse kaasa või tema eest üritatakse otsustada, juhtides teda nagu kutsikat, vaid sundust kasutades tehakse talle selgeks, et kui katse ja eksituse kaudu leida õige lahendus, järgneb rahu).

Teooria loogilisus:

- toiduhankimisinstinkti ära kasutamine
- instinkti kasvatamine
- samm sammult jälje ajamine
- loomulik sundus on nälg, ebaõnnestudes
- otsuse tegemise õpetamine
- stressi- ja rahuetapid

Koer peab õppima koerajuhti juhtima, mitte vastupidi. Arenenumale koerale (seljataga juba umbes 20-30 jälge) antakse võimalus vea tegemiseks, jättes jäljepulga juurest minnes rihma täiesti lõdvaks. Koera ei kiideta häälega, vaid ainus heakskiit talle koerajuhi seisukohalt õige jäljetöö eest on talle järgnemine, rihm endiselt lõdvalt.

Pinges hoitud rihm teavitab koera rohkem, kui ma arvame, sest tihti pinguldab koerajuht rihma eset märgates või nurgale lähenedes ja hoiatab nii koera oma tööd kontrollima. Katsete ajal ei ole see siiski võimalik ja probleemid algavad.

Järgmisel etapil minnakse dressuurikaelarihma kasutamise juurde, millest antakse koerale mõjutusi, kui koer teeb vigu. Mõjutuse järel lastakse koeral endal probleemile lahendust otsida, heakskiit järgneb selles, et koerajuht läheb koerale järgi. Koera ei pea häälega kiitma, näiteks “nii on tubli”, vaid lastakse koeral õppida, et heakskiit seisneb rahus ja koerajuhi kaasatulekus.

Dressuurikaelarihmaga peab koera harjutama juba kaua enne selle kasutamist jäljel, et koer ei õpiks sellega negatiivseid tundeid samastama. Rihma võib panna talle kaela alati söömise ajaks või muidu koeraga vaid mängides. Rihma ei panda kunagi koerale kaela vahetult enne jäljele minekut vaid näiteks juba hommikul aedikus ning seda ei võeta ka ära kohe harjutuse lõppedes.

Sundus ei tähenda seda, et koeralt võetaks ära soov midagi teha, vaid sundus on vältimatu, nii et aja jooksul õpib koer sunduse kaudu instinktienergiat eesmärgi saavutamisele suunama. See võtab aega.

Harjutamiste kohta on kasulik pidada päevikut. Koer ei tohi olla mõjutamise vahend. karja tähendust ei tohi unustada - käiakse jalutamas, kus hoolimata tegevusvõimest on mõlemil hea ja lõõgastunud olek.

Erinevaid jäljekogemusi

Kui koer on selgeks õppinud töötamise omaniku poolt tehtud jäljel, ei teki probleeme ka võõra poolt tehtud jäljel. Võõras jälg on ainult kogemus koerajuhile.

Jälje pikkust muudetakse, harjutatakse koera erineva pikkusega sammudega, erinevate kõnniviisidega. Nurkadel kasutatakse samasugust sammupikkust ja nurki ei tugevdata. õieti õpetatud koera jaoks on probleemne jälg, kus jäljetegija on koera abistamiseks nurki rõhutanud, kuid ka nendega on koerale põhjust harjuda.

Jälgede tegemist on tihti põhjust harjutada kuiva treeninguna, nii naermaajav kui see ka poleks. Koerajuhtidel on eriti raske õppida tehtud jälje skeemi meeles pidama, mis on siiski väga oluline. Jäljemaastikku valides tuleks algetapil pöörata tähelepanu jälje hõlpsale jälgitavusele, nii et mõjutusi võiks anda alati siis, kui koerajuht on koera eksimises kindal. Härra Diegel harjutab palju mullapõllul, kuid õpetab koeri töötama ka teistel maastikel. Kui koer ei tööta jäljel keskendunult ei ole see märk sellest, et jälg on koera jaoks liialt kerge, vaid sellest, et ta ei ole õigesti õppinud. Harjutustel peaks õpetama koera ületama teid, alustama uuesti ja tulema toime eksitusjälgedega. Ei ole vale, kui koer õpib jäljetöös ka silmi kasutama.

Rasketel maastikel võib koerajuht kasutada abina erivärvilisi jäljemärke, milleks võivad olla õhukese metallvarda tippu kinnitatud erivärvi kleeplindid, märgistamaks nurki, sirgeid ja esemeid. Märke kasutatakse mitte-reeglipäraselt selleks, et anda koerajuhile teavet jälje kulgemisest. Koerale õpetatakse, et on väär reageerida jäljetähistele ja neid tähiseid võib vahel panna jäljele lähemale ja vahel kaugemale.

Ilmastikutingimused ei tohi takistada jäljetöö harjutamist, kuna katsetel võib ilm olla milline tahes. Ainult kutsika puhul (7-8 kuud või alla 100 jälje harjutanud) hoolitsetakse selle eest, et tuul tuleks selja tagant, seejärel ei oma tuul tähendust. Koeraga aetakse harjutades erineva vanusega jälgi - 5 minutist kuni poolteise tunnini. Koer peab ka õppima ajama seda jälge, mida talle näidatakse. Harjutuste ajal aetakse jälge alati lühikese rihma otsas, kümne meetrine nöör on katsete jaoks.

Jäljetöö alustamine

Koer instinkti ei üritata millegi abil jäljele minnes tõsta, vaid üritatakse saavutada kogu tegevuses võimalikult suurt rahulikkust enne jäljetöö algust. Koer pannakse jäljetööks valmis enne tähise juurde toomist, parem ilma traksideta, nöör otse kaelarihma küljest ja esijala tagant läbi. Koera saab nii vahetult ja tunda olevalt parandada.
Koera ei tohi enne jäljele minekut panna lamama või muul moel mõjutada, vaid ta tuuakse tähise juurde (mis sõna sõnalt tähendab seda, et koera koon pannakse alguskohta, kus antakse rahulikult käsklus) ning lastakse koeral rahulikult jälje algust otsida. Koer tuuakse alguspunkti diagonaalis, et ta juba algusest peale peaks jälje kulgu iseseisvalt otsima. Algusesse võib teha ka mõned valealustused (1-2) ja alles kolmas viib õigele jäljele. Nii õpib koer õiget jälge hoolikalt kindlaks tegema.

Esemed:

Koerale tehakse erinevast materjalist tehtud esemed tuttavaks ning esimesed teatamisharjutused tehakse sirgel. Koer tuuakse jäljele normaalselt ja kui ta jälge ajades jõuab esemeni, antakse talle käsklus ja nõutakse talt teatamist - preemia tuleb toidu näol eseme seest. Järgmine samm õppimises on see, et koer teatab ja toit tuleb preemiana, kuid koer ei tohi eset puudutada. Koerajuht annab maiuspalad käest. Koerajuht otsustab millal ta koera premeerib, mitte koer.

Kui teatamine on koerale selge, peab koer õppima, kuidas koerajuhti eseme juurde viia. Koerale antakse võimalus teha viga ja kui koer ületab eseme järgneb samasugune mõjutus kui jälje jätmisel. Käsklused jäetakse ära. Kui koerale antakse mõjutus, ei saa koerajuht olla erutunud, vaid karistus on parandamine, mida antakse kontrollitult. Karistamisest hoolimata ollakse koeraga heades suhetes. Koerale õpetatakse, et eseme juurde jõudes saavutab ta rahu. Koer on sõna otseses mõttes “taevas” kui ta esemeni jõuab. Koer õpib, et kuigi elu on täis probleeme, pääseb neist üle neid lahendades, mitte vältides.

Harjutustel tuleb kasutada palju väikeseid esemeid, millede abil saab koera üllatada ja nii hoida ta tähelepanelikuna. Harjutusi tuleks sättida nii, et nende hulgas oleks alati õnnestumise võimalusi - vahepeal alati kergemaid jälgi, milledega saab koer hakkama, vahepeal jällegi raskemaid, millede abil pannakse koer proovile. Jälge võib harjutada keskmiselt neli korda nädalas.

Hiljem, kui koer on õppinud koerajuhti jäljel juhtima, võib talle panna kaks rihma ja kaks kaelarihma (dressuuri- ja tavaline kettkaelarihm). Kui koer eemaldub jäljelt ühe koerapikkuse võrra, järgneb karistus dressuurikaelarihmast, kuid koera ei juhita jäljele vaid antakse talle võimalus iseseisvalt tagasi pöörduda ning alles seejärel saavutab ta rahu.

Halbu jäljekoeri saame sel teel, et kui koer on jäljelt ära läinud, peatub koerajuht omaalgatuslikult ja samal teel signaliseerib koerale õige lahenduse, millele koer reageerib ja jätkatakse taas... Koera juhitakse sel moel nööri kaudu, millest koer ei õpi, vaid teda harjutatakse algusest peale sellega, et ta ei peagi iseseisvalt probleeme lahendama.

Koera, kes peale nurka tempot tõstab, võib saada paremini keskenduma, tehes peale nurka viie meetri kaugusele uus nurk jne. Samuti koer, kellel on liiga kiire tempo, saadakse mitmete nurkade ja lühikeste sirgete kaudu vigu tegema, mille eest teda saab karistada, ilma et temposse endasse oleks vaja sekkuda. Koer aeglustab automaatselt tempot oma tööd kontrollides.

Kokkuvõtteks:


  • Koer muudetakse jäljetöös kindlaks maiuspalade ja esemete abil, mille mõlema puhul saavutab ta rahu. Toitu võib kasutada üllatavates olukordades, mitte kunagi jälje lõpus.
  • Kui koer on jäljetöö sooritanud mängitakse temaga rõõmsalt, näiteks palliga, kuid pallist ei tohi tekkida omaette eesmärki vaid see peab olema ühine “armastusobjekt”. Koer ei tohi kunagi armastada palli rohkem kui koerajuhti.
  • Lase koeral probleemolukorrad ise lahendada - ära juhi, vaid premeeri koera, lastes tal saavutada rahu.
  • Anna koerale võimalus vigu teha, millede eest teda saab mõjutusega karistada.
  • Kui koer keeldub jäljetööst näiteks valesti antud mõjutuse tõttu, ei tohi koera instinkstitaset tõsta heaga vaid seda tõstetakse sundusega, mille järel ta saavutab preemiana rahu.
  • Kui tekib probleemolukord ära kunagi juhi koera tema vasakult küljelt, nii hämmastav kui see ka ei tundu, kuid koer on harjunud kogema koerajuhti vaid paremalt poolt ja stressiolukorras poole vahetamine võib koera jaoks olla ülepääsmatult raske olukord.
  • Nurgad õpetatakse koerale algul serpentiinjälgi ja kaari tehes. Jälg on iseenesest suunamuutused, mitte eraldi nurgatöö.
Koerale tuleb anda rahu vigu parandada. Kui ta parandab, ei kiideta “tubli” - vaid koerajuhilt tulev preemia on selles, et ta läheb rahulikult koerale järgi. Kiitmine parandamise järel võib tulla vales kohas ja koer ongi harjutust juhuslikult parandanud.

Kennel Põhjakroon
Märksõnad:

Tagasi