Eesti Loomakaitse Selts ja Eesti Jahimeeste Selts ühendavad jõud, et efektiivsemalt tegutseda avalikkuse teavitamisel ning jahinduse ja loomakaitse valdkonda reguleerivate õigusaktide välja töötamisel. Samuti peetakse oluliseks kehtivate õigusaktide täitmist tagava järelvalve tõhustamist ning ollakse valmis koostööks riiklike institutsioonidega.

Üheks tähtsaks koostöö ajendiks on vajadus tugevdada ja pöörata enam tähelepanu riikliku järelevalve nii jahinduse kui loomakaitse valdkonnas ning tõhustada kahepoolset informatsiooni vahetust. Organisatsioonide ühiseks eesmärgiks on hulkuvate loomade arvukuse vähendamine, loomapidaja ja jahimehe vastutuse tagamine, jahieetika ja hea jahipidamise tava juurutamine, salaküttimise ning loomade väärkohtlemise ennetamine. Eesti Jahimeeste Selts ja Eesti Loomakaitse Selts soovivad kaasa aidata sellele, et jahimeestele suunatud koolitustega kaasneb suurem kompetentsus, teadlikkus nii looduskaitses kui ka seadusandluses ja eetikas.

Kokkuvõtlikult tagab Eesti Jahimeeste Seltsi ja Eesti Loomakaitse Seltsi  koostöö tõhusama kaitse nii lemmik- kui metsloomadele ning avalikkuse mitmekülgsema informeerituse jahinduse vajalikkusest lábi sáástva looduskasutuse kui loomakaitse valdkonnast tervikuna. Koostöö käigus järgivad organisatsioonid oma tegevuse põhimõtteid.

Tagasi

Kommenteerida saavad ainult registreerinud kasutajad.