Etoloogia osakonna teadlased Eötvös Loránd ülikoolis Ungaris on tuntud selle poolest, et teevad palju uuringuid kodukoertest. 2010 veebruaris avaldatud artiklis võtsid Péter Pongrácz, Csaba Molnár ja Ádám Miklósi vaatluse alla haukumise ja kirjutasid, kuidas ja milleks võis see evolutsiooniliselt välja kujuneda.

Koerte haukumine on kõige sarnasem huntide omale. Hundid hauguvad tavaliselt territooriumi ja ressursside kaitsmiseks, kui kohtuvad mittekarjaliikmega, koerad seevastu kasutavad haukumist rohkemates situatsioonides.

Nii hundi- kui koerakutsikad hauguvad, kusjuures koerakutsikad toovad kuuldavale esimesi haugatuse sarnaseid häälitsusi umbes 7-9 päevaselt, hundid 19 päevaselt. Hilisemas eas kaob huntidel haukumise komme, kuid koertel see säilib. Päriselt haukuma hakkavad koerad 2-3 kuuselt.

Kuna teised koerlased eriti ei haugu, on haukumise kasutamine kommunikatsioonivahendina koertel ilmselt arenenud välja kodustamise perioodil – arvatakse, et inimesed eelistasid häälekamaid loomi, kuna kasutavad ka ise suhtlemiseks häält.

Uuring, kus inimestel paluti kategoriseerida lindilt kuuldud koera haukumist agressiivseks, hirmunuks, meeleheitlikuks, õnnelikuks ja mänguliseks, tõestas, et olenemata sellest, kas neil on peres kunagi koer olnud, tõlgendavad nad haukumist õigesti. Juba 5-aastased lapsed oskasid kuulmise järgi eristada agressiivset, hirmunud ja mängulist koera, 8-aastased oskasid kategoriseerida haukumist täiskasvanute tasemel.

On leitud, et tänavakoerad hauguvad vähe. Üheks põhjuseks arvatakse, et lärmakaid tänavakoeri leitakse ja eemaldatakse kiiremini, seega ellu jäävad vaiksemad. Teine põhjus võib olla, et ainult tihe kontakt inimesega hoiab seda käitumist alal. Haukumise motivatsiooniks on seega suhtlus inimesega.

Koerad kasutavad haukumisel eri toone ja helikõrgusi ning inimesed on võimelised selle järgi aru saama, millises emotsionaalses seisundis koer on. Inimesed kasutavad ka ise tujude väljendamiseks sarnast helide loogikat, see aitas imselt vokaalsematel koertel kohaneda eluks inimesega.

Avaldatud Tunne Koera ajakirja 2014 veebruari numbris

 

Märksõnad:

Tagasi