Jõustus lemmikloomade pidamise nõudeid kehtestav määrus
Käesoleva aasta esimesest jaanuarist jõustus määrus, millega on kehtestatud nõuded lemmikloomade pidamisele .

Määrusega on kehtestatud üksikasjalikult nõuded koera, kassi, närilise, küüliku, tuhkru, puurilinnu, roomaja, kahepaikse, akvaariumikalade ja selgrootu pidamise kohta, samuti nõuded nende pidamiseks ettenähtud ruumi või ehitise kohta.

Määrus on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on lemmikloom.

Muuhulgas on konkreetselt sätestatud nõuded koera ketis ja väliaedikus pidamisele, koerakuudile ja- puurile ning kassi pidamise ruumile ja ehitisele. Näiteks peab kuut pakkuma koerale kaitset ilmastikutingimuste eest ning koerale tuleb tagada piisav liikumisvajadus. 

Eesti Loomakaitse Selts  palub kõikidel loomapidajatel oma loomade pidamistingimused viia vastavusse määruse nõuetega. Loomapidamisnõuete rikkumise eest võib loomapidajat väärteo korras karistada ning loomaomanikult looma ära ka võtta.

Vaata uusi nõudeid:https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13006944

Samal teemal:
Tallinlasi hakkab koerte eest kaitsma loomapolitsei
Lemmikloomade pidamise nõuete määrus jõustub 01.01.2009Tagasi

Kommenteerida saavad ainult registreerinud kasutajad.