Kahjuks on väga levinud valearusaam, et alfa-koer on füüsiliselt tugevaim, suurim, kakleja-tüüpi ja agressiivne. Hierarhias kõrgeimal asuval koeral pole vaja oma seisuse hoidmiseks ähvardada, hammustada ega uriseda. Õige karjajuht on enesekindel, rahulik ja sõbralik ning jagab palju tõenäolisemalt magamiskohta ja konti, kui ta ise neid ei soovi, sest ta on oma positsioonis kindel.

Hierarhias alumine koer ei kisu samuti tüli, sest ta teab, et jääks kaotajaks, ning üritab madalat profiili hoida. Urisemised on sagedasemad just hierarhia keskpaigas olevate koerte vahel, sest seal on veidi ebaselgem, kes mis positsioonil asetseb. Juhi positsiooni üle ei vaidle keegi.

On kurb vaadata, kuidas müüdid lõhuvad meie suhet koertega. Inimestele räägitakse, et karjajuhiks saamiseks peavad nad füüsilist jõudu kasutama. Kutsikaid keeratakse vihaselt ja vägivaldselt selja peale, et “kohta kätte näidata”. Isegi koerad pole nii rumalad, et kutsikale haiget teha. Hierarhiastuktuurid on tekkinud selleks, et kaklusi ära hoida. Positsioonide selgitamine karjas käib pigem kurjade pilkude vahetamise, kui kähmluse teel.

Kõik koerad ei soovi redelil kõrgemale tõusta. Nagu inimestegi seas on ambitsioonikamaid ja ka neid, kes seisuseküsimustest ei hooli. Koeri, kes aktiivselt proovivad hierarhias kõrgemale tõusta, on vähe. Muretsemiseks pole põhjust: juba sellise soovi olemasolu peaks näitama karjajuhile omase enesekindluse puudumist. Ka inimesed tunnevad juhi ära momendist, mil ta uksest sisse astub.

Dominantsus pole iseloomuomadus. See tähendab tegelikult kahe isendi vahelist suhet, kus dominantsel isendil on limiteeritud ressurssidele eelisõigus, juhul kui ta seda soovib. Karjajuhist koer võib vabalt lasta madalama seisusega koera mugavale diivanile, kui tema pole huvitatud, aga teine koer seda väga tahab. Juhul kui mõlemad koerad soovivad diivanit ühepalju, saab määravaks seisus.

Seega, kui soovid oma pere karjas juht olla, hoia ressursid enda käes – ole koera jaoks allikas kõige hea jaoks nagu mänguasjad, toit, võimalus jalutama minna. Koera treenimine tugevdab teievahelist sidet veelgi. Ole õiglane, heatahtlik, rahulik. Koera peale karjumine ja tema löömine näitab ainult sinu enesekindluse puudumist ja ebausaldusväärsust. Kui sa ei tea, milline hea karjajuht olema peaks, kujuta ette parimat ülemust, keda endale tahaksid.

Allikas: tunnekoera.ee

 

 

 

 

 

 


Tagasi