Pärnu maakohus mõistis õigeks mehe, kes tappis tema koera peale urisenud naabri koera.

Lääne ringkonnaprokuröri Indrek Kalda sõnul tulistas Aivar Ridala vallas surnuks naabri läänesiberi laika, kes oli tema maale tulnud. Eeluurimise andmeil tappis Aivar naabri koera, et kaitsta oma looma, kelle peale laika oli urisenud.

Aivari süüasja arutanud Pärnu maakohtu Haapsalu kohtumaja kohtunik mõistis Aivari õigeks, kuna leidis, et pole tekitatud selle kuriteo jaoks nõutavat olulist kahju, ja Aivar tegutses hädaseisundis. Aivarit oli sama teo eest karistatud väärteokorras loomakaitseseaduse alusel, mistõttu ei saa teda teist korda karistada.

Prokurör Kalda otsustab, kas esitab apellatsiooni või mitte. Sama võimalus edasikaebamise otsustamiseks on ka kannatanul.

Tagasi

Kommenteerida saavad ainult registreerinud kasutajad.