Küsimus:


Tere!

Meie mure puhul on tegemist delikaatse teemaga. Nimelt - kui üks arst teeb looma ravimisel/opereerimisel vea siis kuidas selle puhul käituda? Kas "ümbertegemise" peaks kinni maksma vea teinud arst?

Kas on mingit sõltumatut spetsialisti, kellega saab sel teemal konsulteerida, ilma, et ta kolleegi sõimama ei hakka ja oma (kallist!) teenust asemele ei paku! Meil kahjuks ka sellised kogemused. Milline instants kontrollib looma ravi õigsust ja teeb selle kohta mingi otsuse?

Lugupidamisega,
Leana Kruuse

Vastus:


Kui teil on veterinaarteenuse osas kaebusi, siis riiklikult kuuluvad need Veterinaar- ja Toiduameti pädevusse (www.vet.agri.ee ), peaksite selleks pöörduma oma maakonna kohalikku vetkeskusse (selle kontktandmed leiate siit ). Samuti võite oma probleemi esitada kirjalikult Eesti Loomaarstide Ühingu (www.vet.ee ) eetikakomisjonile - siinkohal on aga tegemist ainult loomaarstidest koosneva komisjoni hinnaguga konkreetsele juhtumile, eetikakomisjonil pole mingit seadusest tulenevat kontrolli- või karistamisjõudu. 

Veterinaar- ja Toiduamet on riiklik kontrollorgan, mis hindab kaebuse paikapidavust ning võib vajadusel rakendada meetmeid, nagu näiteks loomaarsti tegevusloa kehtivuse peatamine vms. Rahalise kompensatsiooni vms. nõude puhul peaksite ilmselt pöörduma tsiviilkohtusse.


Tagasi