Active Image

Kuressaare linnavalitsus võttis vastu Kihelkonna maantee 5 rajatava koerte harjutusväljaku detailplaneeringu ning suunas selle avalikustamisele.
MTÜ Koerteklubi Aktiiv ja Saaremaa Koertekasvatajate Klubi taotlusel algatatud planeeringu järgi rajatakse harjutusväljak 0,87 hektari suurusele alale.

Krundile võib planeeringu järgi rajada väikeelemendid koerte treenimiseks ning ajutise varjualuse. Arvestades krundi silmatorkavat asukohta linna suubuva tee ääres, peab kogu krundi ja sellel asuvate elementide kujundus mõjuma ühtselt ja kõrgetasemeliselt.


Selleks tuleb Kuressaare linnaarhitekti kohusetäitja Tuuli Oru sõnul koostada projekt, millega lahendatakse ajutise varjualuse, piirete ja väikevormide ühtne kujundus koos värvilahendusega ning haljastus. Kogu krundi ala ei piirata, ligi 1,5 meetri kõrgune piire on kavandatud koerte harjutusväljakule. Väljaku piirdena Põduste jõe poolses osas eelistatakse õhulisemat traatvõrku, linnapoolses osas peab olema puit seostatuna varjualuse kujundusega.


Koerte harjutusväljaku ja Põduste jõe vaheline ca 27 m laiune ala jääb avatuks avaliku kasutusega puhkealaks.

Koerte harjutusväljaku ja olemasoleva sademevete kraavi vahele on jäetud roheala, kuhu on võimalik rajada kergliiklustee, et ühendada perspektiivset Paju tänava kergliiklusteed Kihelkonna maanteega.


Koerte harjutusväljaku valgustus lahendatakse projekteerimise käigus Kihelkonna maanteel olemasoleva tänavavalgustuse baasil lisaproþektoritega.

Koerte harjutusväljakule rajatakse atraktsioonid koertele kuulekuselementide õpetamiseks, inimeste otsimiseks ja muud vahendid koerte treenimiseks. Praegu kasutab Koerteklubi Aktiiv Aia tänaval eraisiku maad ning Saaremaa Koertekasvatajate Klubi linnastaadioni vastas asuvat platsi.

Uut harjutusväljakut Kihelkonna maanteel hakkavad kasutama mõlemad klubid.


Linn paneb planeeringu avalikule väljapanekule 28. maist 11. juunini.


Allikas: Meie Maa
Tagasi

Kommenteerida saavad ainult registreerinud kasutajad.