Levinumad koertekoolitusmeetodidKarm koolitusmeetod

28 aastat enne B.F.Skinneri poolt 1938 aastal avaldatud teost “Organismide käitumine”, töötas Saksamaal politsei kolonel Konrad Most (-1954) välja oma treeningteooria, mille ta avaldas aastal 1910 (inglise keeles 1954) raamatus “Koerte treenimine”. Konrad Most, keda peetakse koeratreenimise esiisaks, treenis koeri 1906.a., I Maailmasõja ajal.

I maailmasõjas kasutati  kümneid tuhandeid koeri, pehmed koerad prakeeriti välja, kes korrigeerimist ei  talunud. William Koehler koolitas 1950.ndatel koeri filmide jaoks, ka karmi koolitusmeetodi  esindaja. Sõja ajal ei olnud vaja koolitada pehmeid koeri, koolitati vaid neid, kes  allusid.

Tema raamat kujunes paljudele koeratreeneritele erialaseks "piibliks" ning on siiani paljudes politsei ja sõjaväekoerte treeningprogrammides kasutatav. Kuigi tema tehnikad, mis põhinevad kaelarihma ja karistuse kasutusel, on tänapäeval liigitatud liiga karmide alla, on tema meetodid samuti põhinevad operantsele koolitusmeetodile, nagu näiteks pehme koolituse alla loetud klikkerkoolitus meetod.

Karmis koolitusmeetodis kasutatakse operantse koolituse põhimõtetel negatiivse ja positiivse karistusena ebainimlikke võtteid hirmu (kõrgenenud stressi) tekitamiseks. Seda selleks, et tekitada koerale valu ja äärmuslikku ebamugavustunnet, tuues esile üliterava ja kiire reageeringu mõjutusele. Hirm tekitab kõige kiirema reaktsiooni. Samas on hirmule reageerimisel mitu erinevat võimalust ja kuna treener ei suuda ette ennustada kuidas koer erinevatele hirmudele reageerib on ka tulemused reeglina ebastabiilsed ja kontrollimatud (n. koer istub küll kiirelt aga lömitades).

Karmis koolitusmeetodis kasutatakse šokki, elektrit, ogasid, piitsa, karmi kaelust, ja valu ning ebamugavust tekitavaid liigutusi. Karmi koolitusmeetodit õigesti kasutades ning vastavalt koera iseloomule kohandades (ühele koerale on kõvem hääl sama efektiga mis teisele kõrva röökimine), saab seda meetodit kasutades koolitustulemused kõige kiiremini ning väiksema vaevaga.

Samas on väga suur oht vigade tegemiseks ja koera piinamiseks. Karmi koolitusmeetodi kasutusel peab preemia olema tasakaaluks sama tugev kui nt. valust saadud shokk. Puhtalt karmi koolitusmeetodit kasutavad ebakindlad treenerid, kes ei oska koera lugeda ning ei oma kannatust loetu tõlgendamiseks ning treeningus kohandamiseks. Enamasti kasutatakse karmi koolitusmeetodit segatuna teiste meetoditega,  tänapäeval peaaegu üldse mitte. 

Positiivne mõjutus ehk pehme koolituse vundament

See on üks kõige populaarsematest ning edukamatest treeningtehnikatest. Meetod töötab premeerides koera (tema lemmikmaiuse, mänguasja või tegevuse ning kiitmisega) iga kord kui ta teeb midagi õigesti. Mittesoovitav käitumine preemiat ei too. Positiivne mõjutus õpetab koerale seostama tegevust millegi heaga ning nii julgustades teda seda tegevust järgmine kord kordama. Jälgi, et sa ei annaks preemiat iga kord kui koer midagi teeb vaid ainult siis kui ta teeb midagi soovitut õigesti (raskemaid elemente õppides premeeritakse ka siis kui liigub õige tegevuse poole ehk väiksemagi edusammu puhul, järk järgult liigutakse premeerides edasi soovitu poole n. puudega inimese abikoerale ukse sulgemise õpetamine). Kui soovitud käitumine on ideaalselt omastatud, jäetakse aeglaselt üle minnes füüsiline preemia ära ja piirdutakse ainult kiitusega.

Amichien bonding ja karjateooria ehk Koerakuulaja meetod (pehme koolitus)

Amichien bonding on viimase 14 aasta jooksul saavutanud suure populaarsuse, olles oma loomalähedase tõlgendusviisiga paljudele loomulikuks valikuks koertega suhtlemisel. Amichien bonding ja koerakuulajate areng sai alguse Monty Robertsi (hobukuulaja) hobuseõpetus tehnikast ning arendati välja Jan Fennelli poolt, Inglismaal. Jan Fennelli poolt kirjutatud esimene raamat “Koerakuulaja”, on viinud amichien bondingu tehnika üle maailma ning teinud sellest ühe edukaima. (Amichien bonding on liide prantsuse keelsetest sõnadest ami- sõber, chien-koer ja inglise keelsest sõnast bonding-side).

Kasutades raamatus kirjeldatud tehnikaid koerte mõistmiseks ning õpetamiseks saab iga koeraomanik kiirelt aru kui drastilisi, positiivseid muutusi toob see lähenemisviis nende suhtes ja üksteisemõistmises. Lähenemine on rajatud koera kehakeele õppimisele ja tundmisele ning karjateooria (hierarhia) järgimisele. Kui sa õpid õigesti lugema oma koera käitumist, saad sa koera enda keeles temaga suhelda, viisil, millest ta aru saab ning õpetada nii koera positiivsel moel. Amichien bonding ei ole treeningviis ega kiire lahendus, see on elustiil. Seetõttu peavad selle harrastajad edukaks suhtlemiseks  koertega, sellele end pühendama. Kui sa lähed võõrale maale õpid sa samuti ära selle maa keele ning suhtled elu lõpuni selle maa elanikega loomulikult selles keeles.   

Jalutus- ja kaelarihma treening (enamasti karmi ja pehme koolituse segu)

Tundlikumaid koeri saab treenida kasutades tavalist kaelarihma. Jonnakamate isendite puhul kasutatakse poolpoovat kaelust. Sõnakuulmatud, ülekäte läinud ja agressiivsed koerad koolitatakse selle viisi järgi pearihma abil (“Gentel Leader” või “Halti”).

1970.-date paiku kasutas Inglismaa üks kuulsamaid koeratreenereid, Barbara Woodhouse, oma televisiooniseriaalis edukalt poovat kaelarihma ning muutis selle kasutuse tänu sellele väga populaarseks. Kogenud treeneri käes võib see valik olla ka väga edukas aga kogenematu käes võib tekitada loomale kahjustusi, psühholoogilisi ja füüsilisi traumasid ja isegi surma (poomine).

Agressiivsete ja ettearvamatute ning tugevate koerte treenimiseks kasutati vanasti ka ogakaelust. Ogakaelust pannakse kaela ja võetakse ära sellelt ühe liite äravõtmist ning kaelas külge panemist, ogakaelust ei tohi kaela panna üle kaela. Ogakaelus tekitab terava valuaistingu ning kogu kontroll põhineb koera reageeringul (enda pidurdamisel) sellele. Ilma kaeluseta, vale ajastuse ning kasutuse puhul muutub koer endiselt kontrollimatuks. Valuaistingu kasutuse ja inimese poolt tehtavate veaprotsentide (eriti algaja kui puudub veel kannatus) tõttu ei soovita seda koertepeal kasutada.

Pearihma kasutuses tuleb meeles pidada, et seda kasutatakse (nagu teisigi jalutus-ja kaelarihma treeningu osi) käitumismalli (ümber)õppeks ning ajutiselt, mitte elustiilina ja pidevalt. Kui koer ei ole negatiivsest mõjutusest õppinud ise järeldama käitumise ebavajalikkust ning sellest võõrdunud on koolitus olnud vigase ajastusega ja/või ülepingutatud ja ebatõhus.

Klikkerkoolitus (pehme koolitus)

Klikkerkoolitus ja selle kasutus põhineb operantsel õppeviisil kasutades klikkerit sillana.

Vilekoolitusest arendati Gary Wilkes ja Karen Pryori poolt välja klikkerkoolitus, mida tutvustati laiemale publikule aastal 1992. Klikkeri iva on see, et koera saab kinnistada täpselt sellel  hetkel, kui seda on vaja. Kui sa hakkad kiitma nt vale hääle tooniga siis klikkeriga saab  seda teha sõltumata häälest. Klikkeriga kinnistatakse neid tegevusi mida koer ise pakub.

Shaping koer pakub asendit, see kinnistatakse klõpsuga ning käsusõna tuleb hiljem.  Kinnistada saab meeleolu, kui koer on nii kiire, nii osav ja teeb nii hästi nagu tulevikus soovitakse. Kinnistada saab väikeseid etappe.

Klikkeri hääle ja toidu vahel luuakse tugev seos (traditsiooniline õppeviis) ning seejärel kasutatakse klikkerit sillana (operantne õppeviis). Seos luuakse klikkides, iga kliki järgi koerale tugeva stimulaatoriga preemia andmisega. Ajapikku jäetakse maius ära ning klikk toimib ise sama reaktsiooni esile toovana, mis preemia (preemiana saab kasutada nii maiust, palli kui muud, antud koera kõrgelt motiveerivat lemmiktegevust).

Eesmärgiks on vähendada tegevuse ja preemia vahele jäävat ajavahet, luues klikkeri kui kiirema premeerimisvõimalusega, silla, tegevuse ja preemia vahele. Seetõttu on premeerimisprotsessi ajastus õigem ning vigu tekib raskemini. Klikkerkoolitusega on võimalik loomale õpetada väga mitmetahulisi ja komplitseeritud ülesandeid lammutades nad lahti väiksemateks osadeks ning luues sellega võimaluse premeerida koera väga edukalt klikiga, iga väiksemagi edusammu eest. Klikkertreeningut ei saa hääle kasutuse tõttu kasutada grupis sest sinu klikk ajaks teised koerad segadusse rääkimata mitmest korraga tehtavast klikist.

Puudutuskepp võib olla nii negatiivne kui ka positiivne. Klikkeril on ka negatiivsed  küljed, ühel hetkel tuleb esemed ära võtta. Klikkerit ei tohiks teha kui koer on väsinud või uimane, tekib vale mälupilt. Koer peab olema meeleolus kus ta pakub õiget käitumist. Klikkeriga koolitamine on pikk protsess, see on nagu soe ja külm mäng. Ainult algus on aeglane, hiljem läheb juba kiiremaks kui koer taipama hakkab. Klikker on välja arenenud viletreeningust, mida tehti delfiinidele. Vile on kaugkontroll, et saab kaugele mõjutada. Keller Breland viis kokku teaduse ja igapäevaelu humanitaarsete koolitusmeetodite loomisel ja nende laialdase kasutamise propageerimisel.

Viletreening (pehme koolitus)

Vilekoolituse leiutajateks ja väljatöötajaks oli 1940.-datel, Keller Breland, Marian ja Bob Bailey. Vilekoolitust alustati meres elavate imetajate õpetamisel kaugkontrolli saavutamiseks. Viletreeningutel kasutatakse ultrahelisid, mis kostuvad väga kaugete vahemaade taha ning mida nende kõrge sageduse tõttu kuulevad ainult väga hea kuulmisega loomad nagu näiteks delfiinid, hobused ja koerad. Viletreeningut kasutatakse edukalt just jahikoerte puhul kaugkontrolli saavutamiseks. Nad toimivad oma kauge vahemaa taha kostva heli tõttu väga edukalt kaugkäskude andmisel. Viletreening on väga spetsiifilise ülesehitusega (sina ju ei kuule ise vile häält ega näe koera reaktsiooni sellele mitme km kauguselt) seetõttu tuleb seda õppida kindlasti ainult kogenud treeneri käe all.

Massaazi meetod

TTouch on maailmas palju populaarsust võitnud, kuna see on lihtne, koerale tehakse ringjaid liigutusi näo, keha ja seljapiirkonda. Mõte on, et koer saadakse lõdvestuma, ka üliaktiivsete koerte puhul. Leiti, et see annab koerale turvatunde.

Toiduga meelitamine, sobib kutsikale, kuid kui käsi ära võtta, siis kaob ka kogu kehakeel sealt tagant ära. Seda kasutatakse põhimeetodina koolituses kõige rohkem, kuid kui koer saab suureks siis ta ei viitsi sellele toidule enam järele tulla. Ühel päeval võetakse see käsi ära ja tuleb ära jätta need kehamõjud. Siis jääb ainult käsusõna. 

Kontrast- mixmeetodid


Soovitud tegevuse saavutamiseks kasutatakse kahe eelneva meetodi kombinatsiooni ning selles on ühendatud mõlema positiivsed omadused. Instinkt – sund – preemia. Asi tehakse koerale äärmiselt meeldivaks, valuaisting kui adrenaliin on üleval ei ole sellisena tajutav ning sunniga viiakse koer õigele rajale ning see tõstab instinkti.  Koer köetakse palliga üles, korrigeeritakse kui vaatab mujale ning kui otsa vaatab siis kohe preemia. Koolitus peab olema must-valge. Ed Frawley, USA, kennel Leerburg. Kõigepealt tuleb tekitada tahtmine, instinkti all nt lamada, siis hakatakse lisama segajaid. Kui koer on hea, siis me vabastame
koera.

Allikas: Blueheart koertenõuandla, valgekoer.com

Märksõnad:

Tagasi