Miks mõned koerad sõna ei kuula?Kuuletumine sõltub paljuski geenidest, näitab uuring.

Iga koeraomanik teab, kui vaevarikas on õpetada oma karvasele sõbrale isegi kõige lihtsamatele käsklustele kuuletumist. Ajakirjas PLoS ONE avaldatud Ungari teadlaste värskest uuringust selgus, et vähemasti Saksa lambakoerte puhul sõltub dressuurile allumine väga palju geneetilisest materjalist.

Uuringus osalenud enam kui sada koera pidid sooritama erinevaid katseid, näiteks alluma korraldusele "lama ja püsi paigal", mille eesmärk oli hinnata koerte võimet kontrollida oma loomulikke tunge.

Pärast teste võrdlesid uuringu autorid koerte DNAd, vaadeldes türosiini hüdroksülaasi (TH) geeni, mis on seotud dopamiini ja norepinefriini tootmisega. Need aju virgatsained on seotud emotsionaalsete reaktsioonide ja keskendumisvõimega. Inimestel seostuvad nende puuduliku ülekandega tähelepanu- ja hüperaktiivsushäired.

Kõige raskem oli oma impulsiivset käitumist kontrollida 37 uuringus osalenud Saksa lambakoeral (sõltumata soost, vanusest või dresseeritusest), kellel esines TH-geeni lühikene variant. Pikema geeniversiooniga koerad läbisid testid seevastu kõigutamatu rahulikkusega.

Uuring aitab aretajatel edaspidi paremini tuvastada hüperaktiivseid koeri, kuid sellest võib olla kasu ka inimeste keskendusraskuste uurimisel.

Märksõnad:

Tagasi