Reisimine lemmikloomadegaEestis väljastavad uusi lemmikloomapasse lemmikloomakliinikud ning praktiseerivad loomaarstid.

Kuna pass kehtib kogu looma eluaja, siis on otstarbekas kõik vaktsineerimised registreerida sellesse passi, et ei tekiks vajadust hakata vaktsineerimistõendit ümber vormistama, kui loomal peaks tekkima tulevikus vajadus osaleda näitustel või reisida Eestist väljapoole.

Vastavalt marutaudi tõrje eeskirjale peab koeri ja kasse vaktsineerima 3–4 kuu vanuselt ja edaspidi üks kord aastas, soovitavalt iga 12 kuu möödumisel viimasest vaktsineerimisest.

Mõnesse riiki reisimisel on kohustuslik eelnev puugitõrje (näiteks Suurbritannia, Iirimaa), teisal jälle (näiteks Suurbritannias, Soomes, Rootsis) nõutakse ehhinokokoosi tõrjet.

Mõnes riigis ning teatud transpordiliikides (näiteks mõnes lennufirmas) nõutakse, et transporditav loom peab olema enne vedu loomaarsti poolt kliiniliselt läbi vaadatud ning tunnistatud transpordikõlb­likuks.

Mõnel pool on aga kohustuslik meie pädeva asutuse (veterinaar- ja toiduameti kohalik asutus) kinnitus lemmikloomapassis sisalduvate andmete õigsuse kohta.

Täiendavat informatsiooni lemmikloomadega reisimise kohta leiab aadressilt: http://europa.eu/abc/travel/pets/index_en.htm

Märksõnad:

Tagasi