Põllumajandusministeerium saatis kooskõlastusringile määruse eelnõu, mis sätestab lemmikloomade pidamiseks senisest karmimad nõuded
"Üha sagedamini avalikkuse ette jõudvad loomapiinamisjuhtumid näitavad selgesti, et loomakaitseseaduses sisalduvad üldised nõuded ei ole lemmikloomade heaolu tagamiseks piisavad," põhjendas ministeerium määruse vajalikkust.
"Täpsemad nõuded aitavad ära hoida olukordi, kus seaduse kohaldaja subjektiivne hinnang võib seada ohtu lemmiklooma heaolu," selgitasid eelnõu koostajad.

Eelnõu koostajad leiavad seletuskirjas, et loomapidamisnõudete täpsustamine aitab ära hoida olukordi, kus seaduse kohaldaja subjektiivne hinnang võib seada ohtu lemmiklooma heaolu.

Eelnõus on väga üksikasjaliku regulatsiooni kasuks otsustatud lemmikloomade ketis, väliaedikus ja puuris pidamise nõuete puhul.

Koostajate väitel piiravad sellised loomapidamisviisid oluliselt lemmiklooma liikumisvabadust ning nende pidamisviiside puhul on eriti oluline looma heaolu tagamiseks kehtestada keti, väliaediku ja puuri konkreetsed mõõtmed, mis üldjuhul rahuldavad liigile iseloomulikku liikumisvajadust.

Lemmikloomal peab eelnõu kohaselt olema võimalik tema pidamise ruumis või ehitises vabalt seista, ringi pöörata ja lamada.  

Eelnõus esitatakse eraldi nõuded koera pidamise kohta. Koerale tuleb näiteks tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti. Pidevalt puuris peetavaid koeri tuleb vähemalt kaks korda päevas jalutama viia.

Eelnõus on esitatud nõuded ka koera paaritamise sageduse ja poegimistingimuste kohta, et tagada, et tõuaretajad emast kerad liiga ruttu pärast eelmise pesakonna võõrutamist uuesti ei paaritata.

Määrusega kehtestatakse nõuded ka teiste lemmikloomade pidamise kohta. Eelnõu järgi jõustub lemmikloomade pidamise nõuete määrus tuleva aasta 1. jaanuaril.


Allikas: Postimees Online


Tagasi

Kommenteerida saavad ainult registreerinud kasutajad.