Kohus rahuldas kolleegide taotluse põhjal tegevusloast ilma jäänud loomaarst Villem Robi kaebuse tema veterinaararsti tegevusloa lõpetamise otsuse peale.
Tallinna halduskohus rahuldas eile Villem Robi kaebuse ja tühistas veterinaar- ja toiduameti otsuse, millega otsustati lõpetada Villem Robi tegevusloa kehtivus ja veterinaarpraksisega tegelemine alates eelmise aasta 29. oktoobrist, teatas Tallinna halduskohus.

Eelmisel aastal pöördusid veterinaar- ja toiduameti poole avaldusega loomaarstide ühing ja väikeloomaarstide selts, kelle hinnangul loomaarst Villem Robi oli rikkunud Eesti loomaarsti eetikakoodeksit ja Euroopas heaks kiidetud head veterinaarset tava.

Samal päeval tunnistas veterinaar- ja toiduamet Villem Robi tegevusloa kehtetuks põhjusel, et erialaorganisatsiooni andmetel ei ole tegevusloa omaja pidanud kinni veterinaararsti kutse-eetikast ja on rikkunud heakskiidetud tava. Kohus tuvastas, et amet on otsuse andmisel rikkunud oluliselt menetlusnõudeid.

Loomaarstile heideti ette joobetunnustega opereerimine ja looma abitusse seisundisse jätmine.

Kaevatavast otsusest ega selle aluseks olevast avaldusest ei selgu, millal ja mil moel ning milles seisnes Villem Robi veterinaararsti kutse-eetika rikkumine. Amet ei olnud otsuse vastuvõtmisel isegi tuvastanud, millal väidetav rikkumine on aset leidnud.

Kohus hindas asjas kogutud tõendeid vastastikuses seoses ja leidis, et tuvastatud rikkumised võisid mõjutada asja otsustamist ning seetõttu kuulub kaebus rahuldamisele ja kaevatav otsus tühistamisele.

Kohtuotsuse peale võib esitada apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavaks tegemisest selle aasta 30. juunil.

Eelmise aasta oktoobris viis üks koeraomanik oma lemmiku Villem Robi juurde operatsioonile, kaks tundi hiljem loomale järele minnes selgus, et operatsioon oli pooleli ning loomaarst magas väidetavalt purjuspäi laua all. Politsei alustas juhtunu kohta väärteomenetlust ning karistas arsti trahviga.

Robi ise väitis meediale, et operatsiooni poolelijäämises oli süüdi terviserike ning alkoholi joonud ta alles toibumiseks.

Allikas: Postimees online, foto TV3

Tagasi

Kommenteerida saavad ainult registreerinud kasutajad.